Sep 14, 2014

Ngoc -Thanh Engagement

Thứ quan trọng các bạn gửi gắm cho mình chính là tình cảm và cách thể hiện tình cảm đó của các bạn trước ống kính mình
 Ngọc và Thành 2 người chơi với mình cũng khá lâu . Và họ đã quyết định chọn mình để lưu lại những kỉ niệm trước ngày trọng đại .Thời tiết rất tốt và hai bạn cũng rất tự nhiên. Mời mọi người cùng chia sẻ niềm vui với hai bạn trẻ !!!
_MG_6100
_MG_6184
_MG_6051
_MG_6182 _MG_6233 _MG_6220 _MG_6360 _MG_6284 _MG_6190 _MG_6196 _MG_6181 _MG_6202 _MG_6143 _MG_6094-Exposure _MG_6045 _MG_6111-Exposure _MG_6084-Exposure _MG_6238 _MG_6346 _MG_6338 _MG_6208 _MG_6212 _MG_6271 _MG_6275 _MG_6248 _MG_6368 _MG_6321 _MG_6120 _MG_6311

No comments:

Post a Comment